ย Betulla di Freya Brigitte Bardot IT*
WCF-Junior Champion ย 2017
FIFE- Champion 2017
FIFE-Internationaler ย Champion 2017
WCF- GroรŸer Internationaler Champion 2017
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น
Geb: ย 31.10.2016
Color: ds 09
HCM: N/N
PKD: N/N
PKDEF: N/N
SMA: N/N
FeLV: FIV......Negativย